Uw persoonsgegevens

Iedereen heeft de plicht om een geboorte, verhuizing of een overlijden aan te geven bij de gemeente. Wat doet Venray met al die gegevens van haar inwoners? De gemeentelijke basisadministratie (GBA) is sinds 1 april 2007 de Basisregistratie voor persoonsgegevens. De GBA bevat persoonslijsten van iedereen die in Venray woont of gewoond heeft.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk? De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Welke gegevens bevat de Basisregistratie Personen? In de gemeentelijke basisadministratie staan persoonslijsten van iedereen die in die gemeente woont of gewoond heeft. Die lijsten bevatten onder meer de volgende gegevens:

  • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
  • verblijfplaats (adres);
  • burgerservicenummer;
  • gegevens over ouders;
  • gegevens over nationaliteit (en eventueel verblijfsrecht);
  • gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • gegevens over kinderen;
  • gegevens over afgegeven reisdocumenten;
  • gegevens over kiesrecht;
  • de organisaties aan wie gegevens worden verstrekt.

Hoe komen we aan al deze persoonlijke gegevens? Er zijn gegevens die u zelf doorgeeft, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Andere gegevens worden zonder uw tussenkomst opgenomen of veranderd in de GBA. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor verwerking van de gegevens in de GBA.

Wordt de privacy goed bewaakt? De persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie zijn niet openbaar toegankelijk. De overheid bewaakt uw privacy zorgvuldig en gebruikt uw gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren. Verder worden ze alleen gebruikt als u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt of soms alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.