Welke informatie hebben wij?

De informatie die wij hebben, zijn centrale gegevensbestanden afkomstig uit verschillende basis- en kernregistraties. Bijvoorbeeld van het Kadaster en Rijkswaterstaat. De gemeente krijgt deze bestanden of koopt ze eenmalig in. De gegevens verspreiden we vervolgens onder de professionele gebruikers in het gemeentehuis en andere (overheids-) organisaties die ermee moeten werken. Komt een burger of een bedrijf met een verzoek of een vraag, dan hebben we de informatie bij de hand en hoeft de betrokkene daar niet zelf voor te zorgen.

Zijn er meer voordelen?
Gebruik maken van dezelfde originele registraties zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de informatie van de gemeente verbetert. Daardoor kunnen we efficiënter en effectiever werken, bijvoorbeeld bij de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van fraudepraktijken, bij de voorbereiding van nieuw beleid en het communiceren ervan.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.