Topografie

De topografie is te verdelen in twee categorieën. De Basisregistratie Topografie (BRT); deze kaart is eigendom van het kadaster. Daarnaast is er de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT); deze kaart is eigendom van de gemeente.

Welke gegevens staan in de Basisregistratie Topografie?
In de Venrayse Basisregistratie Topografie staat de topografie van Venray met een schaal van 1:5.000. De Basisregistratie Topografie is verdeeld in verschillende soorten objecten. Dit zijn wegen, spoorwegen, water, bebouwing, andere terreinen (bijvoorbeeld bos), elementen die het landschap bepalen (bijvoorbeeld een hoogspanningsmast), reliëf, gemeenten en buurten, een sport- en bedrijventerrein, geografie zoals duin, berg, polder of streek.

Waarvoor moeten overheden de Basisregistratie Topografie gebruiken?
Gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid en andere bestuursorganen moeten de basisregistratie sinds 1 januari 2009 gebruiken als referentie of ondergrond bij bestemmingsplannen of andere plannen en bij activiteiten waarvoor een kaartondergrond nodig is. Ook moeten zij de basisregistratie gebruiken bij voorlichting aan burgers, bij ruimtelijke plannen die ter inzage worden gelegd en bij communicatie met andere overheden over bijvoorbeeld rampen.

Welke gegevens staan in de Basisregistratie Grootschalige Topografie?
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd.

Klik hier om naar de kaart te gaan. Zoom ver genoeg in om de BGT te kunnen zien. 

Venray loopt voorop!
Venray is een van de eerste gemeenten in Nederland die de BGT hebben ingevoerd. Over de gemeente Venray en de invoering van de BGT is een filmpje gemaakt. Klik hier om het te bekijken.

Wat als de gegevens niet kloppen?
Als u twijfelt over de juistheid van een gegeven uit de BRT of de BGT, dan kunt u dit melden. Dit kunt u het beste doen op de website Verbeterdekaart.nl van het Kadaster.
Met zo'n melding draagt u bij aan een nóg hogere kwaliteit van de gegevens.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.