Kabels en leidingen

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan telefoonlijnen en leidingen voor water, elektriciteit, gas en olie onder de grond. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen. Ook heeft de overheid veiligheidszones opgesteld rondom buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Binnen deze zones mogen bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd. Jaarlijks ontstaat bij circa zes procent van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dat zijn ruim 33.000 gevallen, goed voor een directe schadepost van zo'n 25 miljoen euro per jaar.

Bij graafwerkzaamheden kan schade aan kabels en leidingen ontstaan. Dit kan gevaarlijk zijn voor de omgeving (bijvoorbeeld bij een gaslek) en ongemak opleveren wanneer elektriciteit, water, gas, internet of telefoon uitvallen. De overheid wil daarom graafschade zoveel mogelijk verminderen. Met het goed uitvoeren van de wet is een wereld aan efficiency en veiligheid te winnen. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen.

Graafwerkzaamheden.
De wet verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’, waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.