Wat mag er op uw perceel?

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft u inzicht over wat u met een huis of een stuk grond mag doen of waar u rekening mee moet houden.

Waarvoor is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)?
De Wkpb geeft u inzicht in de publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel (gebouw of stuk grond) rusten. Zo weet u snel wat u met een huis of een stuk grond mag doen of waar u rekening mee moet houden.

De gemeentelijke beperkingen en onderliggende beperkingenbesluiten zijn sinds 1 januari 2021 opgenomen in de nieuwe registratie. Dit is de Basisregistratie Kadaster-Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). U kunt deze inzien bij het Kadaster. Ook de registratie van beperkingen van andere overheden dan de gemeente Venray en van privaatrechtelijke beperkingen kunt u daar inzien.

Let op: publiekrechtelijk is niet privaatrechtelijk! Verwar publiekrechtelijke beperkingen niet met privaatrechtelijke beperkingen. Denk bij privaatrechtelijke beperkingen aan bijvoorbeeld:

  • Is de verkoper wel degene die mag verkopen?
  • Zit er een huurder of andere gebruiker in het huis?
  • Zijn er erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad of vruchtgebruik?

 

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.