Waarom basisregistraties?

De gemeentelijke diensten hebben juiste en actuele basisinformatie nodig om hun dienstverlening en wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren. Ook andere overheidsdiensten zijn afhankelijk van actuele basisgegevens, zoals ministeries, de Dienst Belastingen en de Sociale Verzekeringsbank. En datzelfde geldt voor organisaties als pensioenfondsen, advocaten en de rechtbank. De kwaliteit van hun dienstverlening valt of staat met de kwaliteit van die gegevens.

Wordt de privacy goed bewaakt?
De overheid gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw beschikbare gegevens worden alleen gebruikt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken en verder slechts voor zover u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt. Soms zelfs alleen als u expliciet toestemming hebt gegeven. De gemeente verkoopt geen gegevens voor commerciële doeleinden. 

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.