Percelen

Met de vorming van het Stelsel van Basisregistraties streeft de overheid naar betere dienstverlening, hogere kwaliteit en actualiteit en eenvoudige uitwisseling van gegevens. Sinds 1 januari 2008 is het Kadaster officieel de basisregistratiehouder van de Basisregistraties Kadaster. Het Kadaster is daarmee formeel de unieke bron van kadastrale gegevens.

Waaruit bestaat de Basisregistratie Kadaster?
De Basisregistratie Kadaster bestaat uit een kadastrale registratie en de kadastrale kaart. In de kadastrale registratie staan perceelnummers, namen van eigenaren, de grootte en beperkte rechten of beslagleggingen op percelen. Op de kadastrale kaart staan percelen met een perceelnummer.

Op onze kaart worden enkel de 'openbare' gegevens gepresenteerd. 

Klik hier om naar de kaart te gaan.

Wat als de gegevens niet kloppen?
Als u twijfelt over de juistheid van een gegeven uit de BRK, dan kunt u dit bij ons melden. Dit kunt u het beste doen met het formulier op de website. Met zo'n melding draagt u bij aan een nóg hogere kwaliteit van de gegevens.

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.