Adressen en gebouwen

De gemeente is wettelijk verplicht om de adressen en gebouwen in te schrijven en te beheren in een centrale registratie. Deze gegevens worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Welke gegevens worden vastgelegd in de Basisregistratie Adressen?

  • Woonplaatsen;
  • Straatnamen;
  • Nummeraanduidingen (beter bekend als huisnummers).

Wat wordt er geregistreerd in de Basisregistratie Gebouwen?

  • Panden;
  • Verblijfsobjecten (een eengezinswoning is een pand en een verblijfsobject, terwijl een boven- en een benedenwoning gezamenlijk een pand vormen maar elk een apart verblijfsobject zijn);
  • Standplaatsen (geregistreerd wordt de standplaats, niet de stacaravan die er staat);
  • Ligplaatsen (geregistreerd wordt de ligplaats bestemd voor het permanent afmeren, niet het vaartuig dat er ligt).

Naast de administratieve gegevens wordt de topografie (oppervlakte en contour) van de woonplaatsen, panden en adresseerbare objecten opgenomen in de BAG. Het gaat zowel om de plantopografie (dat is de voorlopige, niet-ingemeten topografie) als de definitieve (ingemeten) topografie.

Wanneer wordt een pand opgenomen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen?
Het team geo-informatie neemt een pand op in de BAG op het moment dat een bouwvergunning wordt verleend of als het feitelijk bestaan wordt geconstateerd. Een verblijfsobject, bijvoorbeeld een woning, krijgt al een adres bij het verlenen van een bouwvergunning. Het voordeel daarvan is dat objecten al in de planfase in de basisregistratie staan. Dat vergemakkelijkt de communicatie tussen overheid, burgers en bedrijven.

Wat gebeurt er met de gegevens als een gebouw is gesloopt of verdwenen door een andere oorzaak?
De gegevens hierover blijven in het register bestaan en worden als historisch aangeduid.

Wat als de gegevens niet kloppen?
Als u twijfelt over de juistheid van een gegeven uit de BAG, dan kunt u dit bij ons melden. Dit kunt u het beste doen met het formulier op de website. Met zo'n melding draagt u bij aan een nóg hogere kwaliteit van de gegevens.


 

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: basisregistraties@venray.nl of (0478) 523 333.