Links

Kadaster
Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: Wat is van wie?  Waar lopen de grenzen?

Legesverordening Venray (inclusief tarieventabel)

Venray in Cijfers
Deze website biedt u als (toekomstig) inwoner, ondernemer, scholier, ondernemer, ambtenaar et cetera cijfers over ruim duizend onderwerpen binnen de gemeente. 

Provinciale kaarten
De provincie Limburg beschikt ook over een Geo Dataportaal met daarin kaartmateriaal van de provincie dat via het web ontsloten wordt.

Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van het Rijk, de provincies en de gemeenten tot stand komen. Een voorbeeld van een ruimtelijk plan is het bestemmingsplan voor een gemeente.

Alterra (Wageningen Environmental Research)
Alterra is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research Centre en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan.

Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK)

PDOK is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse (Rijks-)overheden. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

 

 

Uw mening telt!

Wij volgen onze dienstverlening aan de gebruikers graag kritisch. We zijn daarom benieuwd naar uw bevindingen over het gebruik van ons Geo Dataportaal. Laat u het ons weten?

mail uw mening

Neem contact op via: geo@venray.nl of (0478) 523 333.